Vuorojen peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot Ryhmä- ja kokoustilat

Koronatilanteet

Mikäli Aluehallintovirastolta ei ole tullut virallista kieltoa liittyen varaukseenne, niin noudatamme normaaleja peruutusehtojamme.

UUSIMAA AREENAN TILAUSTEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 4.11.2020 ALKAEN

Kokonniemen Palloiluhalli Oy, jäljempänä Uusimaa Areena

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tahoihin, jotka käyttävät, tilaavat, ostavat tai varaavat Uusimaa Areenan tuottamia palveluita 4.11.2020 alkaen, ellei tarjouksessa toisin mainita.

1. VAHVISTUS

Varaus astuu voimaan, kun tilaaja vahvistaa varauksen joko suullisesti tai kirjallisesti Uusimaa Areenalle. Tilaajan ilmoittama vahvistus on sitova.

Varauksesta tulee aina kirjallinen vahvistus.

2. VARAUKSEN SIIRTÄMINEN

Varauksen voi siirtää kolmannelle osapuolelle, mutta laskutus tapahtuu silti varauksen tehneelle.

3. MAKSUEHDOT JA LASKUTUS

Hyväksytyt maksutavat ovat laskutus, käteinen, luottokortti tai pankkikortti. Laskutus edellyttää, että asiakkaalla on etukäteen luotu ja voimassa oleva laskutussopimus Uusimaa Areenan kanssa.

Laskutus tapahtuu vahvistetun varauksen mukaisesti jälkikäteen seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Maksuehto 14 päivää netto. Laskutus tarkoittaa yhteislaskua koko kuukauden kaikilta varauksilta (= 1 lasku). 

4. VAHVISTETUN VARAUKSEN PERUMINEN

Peruutukset on aina tehtävä kirjallisesti. Peruutus katsotaan vastaanotetuksi, kun se on tullut Uusimaa Areenalle.

Tilaajalla on oikeus peruutusehtojen puitteissa perua vahvistettu vuoro 14 päivää ennen vuoron alkua. Käyttämättömistä vuoroista veloitetaan normaalisti. 

5. ASIAKKAAN VASTUU

Uusimaa Areena ei vastaa esineistä, joita säilytetään Uusimaa Areenan tiloissa tai sen alueella tai unohtuvat sinne. Asiakas vastaa itse alueelle tuomistaan irtaimesta omaisuudesta.

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista. Tilaaja vastaa Uusimaa Areenalle tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan Uusimaa Areenan ohjeita talon, sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.  Tilaaja vastaa varauksesta kokonaisuudessaan.

6. UUSIMAA AREENAN VASTUU

Uusimaa Areena ei ole vastuussa välillisistä vahingoista eikä Asiakkaalle sattuneista loukkaantumisista vierailun aikana tapahtuneissa aktiviteeteissa, ellei loukkaantuminen johdu selkeästä puutteesta Vierumäen yleisessä turvallisuudessa. Vierumäki ei myöskään vakuuta asiakasta hänen vierailunsa ajaksi, vaan asiakas on itse vastuussa vakuutuksistaan.

7. FORCE MAJEURE

Uusimaa Areena ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.